Sökning: "sofia strömberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden sofia strömberg.

  1. 1. Symptomatic Carotid Stenosis - optimal timing of surgical treatment

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy, Institute of Medicine

    Författare :Sofia Strömberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carotid endarterectomy; carotid artery stenosis; stroke; transient ischemic attack; ocular transient ischemic attack;

    Sammanfattning : Abstract In patients with symptomatic carotid artery stenosis is convincing evidence that carotid endarterectomy (CEA) confers maximum benefit if performed within 14 days from index event. Patients with TIA or minor stroke have an increased risk of early recurrent stroke in the first weeks after the index event, then declining over months. LÄS MER