Sökning: "slöjdpedagogik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet slöjdpedagogik.

  1. 1. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

    Detta är en avhandling från Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis

    Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

    Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER