Sökning: "short stories in periodicals"

Hittade 1 avhandling innehållade orden short stories in periodicals.

  1. 1. Och nu börjar historien : Hjalmar Söderbergs novellkonst

    Författare :Miranda Landen; Litteraturvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; illustrations; short stories in periodicals; modern collection; echoes; short-story collection; twist; narrative modes; closure; external narrator; debate-driven story; travel story; hunter’s-fire story; early 20th century writing; late 19th century writing; classic short story; short format; short story; genre history and genre theory of the short story; story type; narration; Hjalmar Söderberg;

    Sammanfattning : Hjalmar Söderberg (1869–1941) published some seventy short stories in five collections, Historietter (1898), Främlingarna (1903), Det mörknar öfver vägen (1907), Den talangfulla draken (1913) and Resan till Rom (1929). The present study explores Söderberg’s short fiction from a genre-historical and genre-theoretical perspective. LÄS MER