Sökning: "sensitive awareness"

Visar resultat 21 - 25 av 52 avhandlingar innehållade orden sensitive awareness.

 1. 21. Investigator bias: Contextual influences on the assessment of criminal evidence

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna Rebelius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal investigation; Decision making; Contextual influence; Cognitive bias; Investigative psychology; Occupational norms; Evidence; Police;

  Sammanfattning : DEGREE OF lICENTIATE IN PSYCHOLOGY, 2011 Abstract Rebelius, A. (2011). Investigator bias: Contextual influences on the assessment of criminal evidence. LÄS MER

 2. 22. Determination of the Environmental Fate of Drug Substances and the Matrix Effects of Complex Samples in SFC/ESI-MS

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Alfred Haglind; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SFC-MS; matrix effect; ion cluster; Supercritical fluid chromatography; ESI; chiral separation; transformation products; LC-QToF; wetland microcosms; Analytical Pharmaceutical Chemistry; Analytisk farmaceutisk kemi;

  Sammanfattning : Awareness of the potential problems caused by drug compounds in the environment has increased over the last decade, both among researchers and with the public. This thesis describes the development of analytical methods and their application to wetlands constructed for purification of wastewater from e.g. drug compounds. LÄS MER

 3. 23. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 4. 24. Andraspråkstalare i arbete En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Marie Nelson; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages; workplace interaction; immigrants; second language speakers; interactional sociolinguistics; ethnography; communicative network; relational talk; professional writing; social integration;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the everyday communication of second language speakers in a major Swedish company. On the basis of eighteen interviews with permanently employed industrial and office workers, who came to Sweden as adults from countries outside the Nordic region where non-Germanic languages are spoken, five individuals were chosen for observation. LÄS MER

 5. 25. Adding Audibility - Reifying the Soundscape of Process Operators

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Petter Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Informatik; systems theory; Informatics; Process Control; Acoustic Ecology; Interaction Design; Auditory Interaction; Teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En utmaning vid design av interaktiva artefakter är att ta i beräkning den mångfald av digitala ting, system och verktyg människor dagligen sig av ? något som i denna text benämns som en interaktionsekologi. Denna avhandling behandlar tre forskningsteman; för det första hur människor uppfattar och varseblir ljud, och hur vi kan dra nytta av detta när interaktiva ting omger oss och pockar på uppmärksamhet; för det andra hur vardagsljud varskor människor om situationer och händelser i deras omgivning; och för det tredje den designorienterade frå¬gan hur man bäst kan dra nytta av ljud som medium för interaktion. LÄS MER