Sökning: "Power negotiation"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden Power negotiation.

 1. 1. Power Games Rules and Roles in Second Life

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Maria Bäcke; Blekinge Tekniska Högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; power; digital games; online world; Second Life; virtuality; reality; role-play; hierarchy; authority; governing; subversion; performance; online worlds; virtual worlds; virtual; digital space; rules; hierarchies; negotiation; make-believe;

  Sammanfattning : This study investigates how the members of four different role-playing communities on the online platform Second Life perform social as well as dramatic roles within their community. The trajectories of power influencing these roles are my main focus. LÄS MER

 2. 2. Präst, stånd och stat : Kung och kyrka i förhandling 1642-1686

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Cecilia Ihse; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; early modern state; parliament; clerical estate; clergy; clergyman; crown; king; royal power; royal pretensions; bargaining; negotiation; power legitimating; state building; state formation; religion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of a study of power relations between the crown and the church in Sweden during the 17th century. The study is focused on the Swedish Parliament and how the Estate of the Clergy responded to royal pretensions. The Swedish Clerical Estate is viewed as essential for the Swedish state formation process. LÄS MER

 3. 3. Den förhandlade makten : Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Sjögren; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap; Swedish schools; value conflicts; culture; power; Foucault; framing; negotiation; language; spheres; individualization; administration reforms;

  Sammanfattning : This dissertation argues that, in order to understand how teachers in compulsory Swedish schools deal with what they regard to be cultural value conflicts, an important aspect is negotiations about d... LÄS MER

 4. 4. Stat och kommun i makt(o)balans : En studie av flyktingmottagandet

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Marie Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; central government; refugee; interdependence; sensitivity; vulnerability; power balance; power imbalance; resource; negotiation; Political and administrative sciences; local government; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ”Stat och kommun i makt(o)balans. En studie av flyktingmottagandet.” Denna avhandling handlar om relationen mellan stat och kommun, närmare bestämt i Sverige idag. Dock ses den inte, såsom brukligt, som en hierarkisk relation utan som ett ömsesidigt beroende där staten och kommunerna är beroende av varandra. LÄS MER

 5. 5. The Vulnerable Power of Worship A Study of a Power Approach to Contextualization in Christian Mission

  Detta är en avhandling från Studia Missionalia Svecana

  Författare :Mats Rydinger; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Ritual Strategies; Religious Field; Power negotiation; Mission; Contextualization; Missio Dei; Religion och teologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the process of contextualizing the Christian discourse with a specific focus on worship and power negotiation. The study is based on literature, interviews and approximately six months of fieldwork in the U.S. in the years 1996,1998, and 2004. LÄS MER