Sökning: "redovisningskrav"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet redovisningskrav.

  1. 1. Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Birgit Andersson; Umeå universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leisure-time pedagogue; teacher in leisure-time centre; after-school activities; professional identity; informal assessment; accountability; new forms of governance.; fritidspedagog; grundlärare mot fritidshem; fritidshem; yrkesidentitet; yrkesutveckling; informell bedömning; redovisningskrav; ny styrning; pedagogiskt arbete; educational work;

    Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of how leisure-time pedagogues´ professional identity is changed as a consequence of altered governance and resulting new tasks. More specifically the study is oriented towards understanding how external demands for quality accounts, assessments and documentation in leisure-time centers and schools, affect leisure-time pedagogues´ practice of their profession and professional identity, and how the leisure-time pedagogues relate to these demands. LÄS MER