Sökning: "knowledge transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 504 avhandlingar innehållade orden knowledge transfer.

 1. 1. Standardized Knowledge Transfer A study of Project-Based Organizations in the Construction and IT Sectors

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Irene Martinsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; standardization; knowledge formation; knowledge transfer; project management; knowledge management; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Standardized knowledge transfer in project-based organizations is analyzed. The empirical material considered comes from 11 recurring projects from two sectors: the construction sector and the IT sector. LÄS MER

 2. 2. Swift transition and knowledge cycling A study of knowledge transfer in technical consulting

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svjetlana Pantic-Dragisic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional service firm; technical consulting firm; technical consultants; mobile engineers; knowledge transfer; mobility; swift transition; knowledge cycling; formal training;

  Sammanfattning : The prominent shifts towards greater flexibility in work arrangements as well as in organizational forms have had profound effects on the labor market for engineers, and given rise to the technical consulting industry. The technical consulting firm is becoming increasingly important in many technology-based industries, as a growing number of technology-based firms rely on technical consulting firms to produce their outputs. LÄS MER

 3. 3. Unpacking the Flow Knowledge Transfer in MNCs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Persson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Knowledge transfer; Innovation; Multinational corporations; Technology; Subsidiary; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Multinational corporations (MNCs) are increasingly competing on their ability to utilise knowledge sourced from various parts of the world. In order to draw full advantage of a multinational presence, harnessing the potential of peripheral knowledge assets is a main strategic imperative. LÄS MER

 4. 4. Lära för framtiden Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Nina Kilbrink; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Dissemination in Multinational Corporations

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Dan Paulin; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; obstacles; knowledge sharing; influencing factors; inhibitors; knowledge transfer; MNCs; product realization; facilitators; Knowledge dissemination;

  Sammanfattning : Today’s globalization trend in industry is of major importance for world economy. One effect of the globalization trend is that international companies are exposed to a broadened knowledge base. A major competitive advantage for a multinational corporation (MNC) is its ability to utilize knowledge that is situated at the different locations. LÄS MER