Sökning: "Robert Erikson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Robert Erikson.

  1. 1. Uppväxtförhållanden och social rörlighet : kapitel 6 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden

    Detta är en avhandling från Stockholm : Allmänna förl

    Författare :Robert Erikson; Stockholms universitet.; [1971]
    Nyckelord :Social rörlighet-- Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER