Sökning: "Robert Erikson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Robert Erikson.

 1. 1. Uppväxtförhållanden och social rörlighet : kapitel 6 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Låginkomstutredningen

  Författare :Robert Erikson; [1971]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social rörlighet-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The impact of family composition on adult earnings

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Frida Skog; Rune Åberg; Daniel Larsson; Robert Erikson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family composition; siblings; divorce; remarriage; adult earnings; propensity score matching; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis addresses to what extent childhood family composition – the number of siblings and whether the parents live together, or whether there are non-parental adults and/or half-siblings in the household or not – contributes to variations in adult earnings. The theoretical perspective suggests that resources mediate the effect. LÄS MER

 3. 3. Equality in Death? How the Social Positions of Individuals and Families are Linked to Mortality

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Jenny Torssander; Robert Erikson; Denny Vågerö; Pekka Martikainen; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health inequality; mortality; socioeconomic factors; education; social class; social status; income; marital partner; intergenerational; child-parent relationship; cause of death; Sweden; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Socioeconomic positions of individuals are clearly associated with the chances of living a healthy long life. In four empirical studies based on Swedish population registers, two topics are examined in this thesis: The relationships between different indicators of social position and mortality, and the importance of family members’ socioeconomic resources for the survival of the individual. LÄS MER