Sökning: "materialegenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet materialegenskaper.

 1. 1. Characterization of factors interacting in CGI machining : machinability - material microstructure - material physical properties

  Författare :Anders Berglund; Cornel Mihai Nicolescu; Tero Stjernstoft; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CGI; Compacted Graphite Iron; milling; cast iron; machinability; material microstructure; material physical properties; CGI; kompaktgrafitjärn; fräsning; gjutjärn; skärbarhet; mikrostruktur; materialegenskaper; Manufacturing engineering; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : The Swedish truck industry is forced to find new material solutions to achieve lighter engines with increased strength. Customers and new environmental regulations demand both higher specific power and more environmentally friendly trucks, and this places a rising pressure on the manufactures. LÄS MER

 2. 2. Methods of measuring the moisture diffusivity at high moisture levels

  Författare :Mårten Janz; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fukttransport; materialegenskaper; permeabilitet; teori; beräkningsmetoder; mätmetoder; byggmaterial; forskningsresultat;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate study is to analyze capillarity transport in building materials, and in order to do that, develop a new measurement method by which the moisture diffusivity at high moisture levels can be measured in an easy way.... LÄS MER

 3. 3. Uttorkning av betong : inverkan av cementtyp, betongkvalitet och omgivande fuktförhållanden

  Författare :Niklas Johansson; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; betong; materialegenskaper; skador; uttorkning; fukt; golv;

  Sammanfattning : Uttorkning av betong är ett ämnesområde som under lång tid varit i fokus. Genom åren har många skadefall kunnat kopplas till alltför fuktiga betonggolv. Det är inte betongen som tar skada utan vissa material som placerats i direkt anslutning till betongen. LÄS MER

 4. 4. Hygroscopic moisture in concrete - drying, measurements & related material properties

  Författare :Lars-Olof Nilsson; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; drying; concrete; material properties; composition; hygroscopics; building material properties; betong; fukt; fuktvandring; mätningar; torkning; materialegenskaper; humidity; diffusivity; hydration; measurement; sorption isotherm; moisture;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 5. 5. Högpresterande betongs hydratation, struktur och hållfasthet

  Författare :Bertil Persson; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fukttransport; uttorkning; permeabilitet; diffusivitet; betong; höghållfast betong; materialegenskaper; högpresterande betong; egenskaper; hållfasthet; krympning; desorption; hydration; vattenbindetal; värmeutveckling; teori; laboratorieförsök; fullskaleförsök; fältförsök tillämpningsexempel;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att jämföra egenskaper hos s k högpresterande betong, d v s betong med mycket låga vattenbindetal (vbt) med motsvarande egenskaper hos normala betongkvaliteter. Studerade egenskaper är hydration, hållfasthetstillväxt och fukttransportegenskaper. LÄS MER