Sökning: "hållfasthet"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet hållfasthet.

 1. 1. Högpresterande betongs hydratation, struktur och hållfasthet

  Författare :Bertil Persson; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fukttransport; uttorkning; permeabilitet; diffusivitet; betong; höghållfast betong; materialegenskaper; högpresterande betong; egenskaper; hållfasthet; krympning; desorption; hydration; vattenbindetal; värmeutveckling; teori; laboratorieförsök; fullskaleförsök; fältförsök tillämpningsexempel;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att jämföra egenskaper hos s k högpresterande betong, d v s betong med mycket låga vattenbindetal (vbt) med motsvarande egenskaper hos normala betongkvaliteter. Studerade egenskaper är hydration, hållfasthetstillväxt och fukttransportegenskaper. LÄS MER

 2. 2. Mognadsutveckling i ung betong : temperaturkänslighet, hållfasthet och värmeutveckling

  Författare :Katarina Ekerfors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Behaviour of fracture process zones in concrete influenced by simultaneously applied normal and shear displacements

  Författare :Manouchehr Hassanzadeh; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; softening; mixed mode; fictitious crack model; concrete; deformationer; betong; brottmekanik; hållfasthet; brotthållfasthet; spänningar; skjuvspänningar; sprickor; beräkningsmodeller; brottenergi; teori; laboratorieförsök; interlock; crack path; diagonal crack; microcracking; instability; fracture energy; fracture mechanics; shear; tension; process zone;

  Sammanfattning : The thesis deals with the determination of the post peak behaviour of concrete in pure tension, and combined tension (compression) and shear. A test arrangement has been developed in order to determine the post peak behaviour of concrete expressed as stress - displacement curves. LÄS MER

 4. 4. Modelling of Transport Processes Involved in Service Life Prediction of Concrete : Important Principles

  Författare :Björn Johannesson; Göran Fagerlund; Lund University; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; teori; beräkningsmodeller; finita element; beständighet; betong; livslängd; nedbrytning; sprickor; deformationer; hållfasthet; korrosion; klorider; fukt; simulering; luftporer; adsorption; beräkningsmetoder; desorption; Byggteknik; Civil engineering;

  Sammanfattning : The main focus in this licentiate thesis is a description of the environmentally introduced action of diffusing and chemically reactive (e.g. carbonation and chemical-physical adsorption-desorption) matter in the pore solution and in the air-filled space in the pore system of the material. LÄS MER

 5. 5. Modelling of transport processes involved in service life prediction of concrete: important principles

  Författare :Björn Johannesson; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; teori; beräkningsmodeller; finita element; beständighet; betong; livslängd; nedbrytning; sprickor; deformationer; hållfasthet; korrosion; klorider; fukt; simulering; luftporer; adsorption; beräkningsmetoder; desorption;

  Sammanfattning : The main focus in this licentiate thesis is a description of the environmentally introduced action of diffusing and chemically reactive (e.g. carbonation and chemical-physical adsorption-desorption) matter in the pore solution and in the air-filled space in the pore system of the material. LÄS MER