Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet fukt.

 1. 1. Putsens inverkan på fasadens fuktbalans

  Författare :Kenneth Sandin; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; rendering; moisture; driving rain; absorption; drying; provningsmetoder; mätmetoder; kondens; slagregn; fukt; ytterväggar; puts; fasader; pore structure; surface coating; diffusion;

  Sammanfattning : The report deals with the effect of renderings on the moisture balance in facades. The main therne is the moisture mechanism in cnnnection with different moisture sources. Different opinions about moisture in facades and consequences of moisture are mentioned as a background. LÄS MER

 2. 2. Development of Finite Element Models for 3-D Forming Processes of Paper and Paperboard

  Författare :Eric Linvill; Sören Östlund; Johan Tryding; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; 3-D forming; constitutive model; moisture; temperature; hydroforming; deep drawing; 3-D formning; finitaelement; konstitutiv modell; fukt; temperatur; hydroformning; djup dragning; Hållfasthetslära; Solid Mechanics;

  Sammanfattning : Paper materials have a long history of use in packaging products, although traditional paper-based packaging is limited in its shape and design. In order to enable more advanced paper-based packaging, various 3-D forming processes for paper materials have been studied. LÄS MER

 3. 3. Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader

  Författare :Annika Ekstrand-Tobin; Göran Stridh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :moisture; allergy; SBS; remediation; indoor environment; mites; damp damage; fukt; allergi; SBS; åtgärder; innemiljö; luftkvalitet; kvalster; fuktskador; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Fukt i svenska bostäder är vanligt och ger ibland upphov till en rad olika problem. l vissa bostäder är det önskvärt att radikalt sänka fuktproduktionen till rumsluften. Alternativt kan det vara mer motiverat att öka bostadens ventilationsgrad. LÄS MER

 4. 4. 3-D Forming of Paper Materials

  Författare :Eric Linvill; Sören Östlund; Artem Kulachenko; Leif A. Carlsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; 3-D forming; finite element method; constitutive model; moisture; temperature; biaxial; hydroforming; deep drawing; 3D formning; finita elementmetoden; konstitutiv modell; fukt; temperatur; biaxiell; hydroformning; djupdragning; Hållfasthetslära; Solid Mechanics;

  Sammanfattning : Paper materials have a long history of use as a packaging material, although traditional paper-based packaging is limited in its shape, complexity, and design. In order to better understand the deformation and failure mechanisms during 3-D forming, two experimental studies of paper materials have been conducted. LÄS MER

 5. 5. Two-dimensional Nanocomposites Based on Cellulose Nanofibrils and Graphene Oxide

  Författare :Hanieh Mianehrow; Lars Berglund; Aji Mathew; KTH; []
  Nyckelord :Cellulose nanofibrils; graphene oxide; orientation; reinforcement; oxygen barrier; bio-nanocomposite; moisture; molecular adhesion; interfacial shear strength.; Nanocellulosa; grafenoxid; orientering; förstärkning; syrebarriär; bionanokomposit; fukt; molekylär adhesion; skjuvhållfasthet hos gränsytan.; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : Two-dimensional (2D) nanocomposites based on cellulose nanofibrils (CNF) and 2D nanomaterials are of interest as sustainable materials combining functional and structural properties. To achieve reinforcement effects from 2D nanomaterials, their orientation and dispersion state in the CNF matrix are important. LÄS MER