Sökning: "hårdkokt talspråklig prosa"

Hittade 1 avhandling innehållade orden hårdkokt talspråklig prosa.

  1. 1. Ett spann över svarta ingentinget : Linjer i Thorsten Jonssons författarskap

    Författare :Per-Olof Erixon; Anders Pettersson; Sverker Göransson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; hårdkokt talspråklig prosa; Hemingway; Literature; litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER