Sökning: "genomförande"

Visar resultat 1 - 5 av 104 avhandlingar innehållade ordet genomförande.

 1. 1. Från lag till bruk : hemspråksreformens genomförande

  Författare :Ingegerd Municio; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lagen om ungdomslag : i beslut och genomförande

  Författare :Nils-Eric Hallström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Exercise and team rehabilitation in older people with dementia : applicability, motivation and experiences

  Författare :Anna Sondell; Erik Rosendahl; Nina Lindelöf; Karin Hellström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dementia; Exercise; Rehabilitation; Residential Facilities; Postural Balance; Frail Elderly; Motivation; physiotherapy; fysioterapi;

  Sammanfattning : The world’s population is aging. With the growing population of older people, dementia disorders are becoming increasingly common. Dementia disorders are progressive and include impairments in cognitive and physical function, which lead to increased risks of inactivity, falls, fractures, and comorbidity. LÄS MER

 4. 4. Musikundervisningen vid några svenska högre elementarläroverk 1859-1880 : relationer mellan föreskrifter och genomförande

  Författare :Sophie A. Ch. Lilja; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; musikundervisning; 1800-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bostadsbyggandet i plan och verklighet : planering och genomförande av kommunal bostadsförsörjning

  Författare :Bo Malmsten; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER