Sökning: "Erik Rosendahl"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Erik Rosendahl.

 1. 1. Fall prediction and a high-intensity functional exercise programme to improve physical functions and to prevent falls among older people living in residential care facilities

  Författare :Erik Rosendahl; Lars Nyberg; Yngve Gustafson; Gun-Britt Jarnlo; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aged; frail elderly; cognition disorders; residential facilities; randomized controlled trials; exercise; exercise therapy; nutrition; predictive value of tests; accidental falls: prevention control; Physiotherapy; Sjukgymnastik fysioterapi;

  Sammanfattning : Impairments in balance, mobility, and lower-limb strength are common in the growing population of older people and can lead to dramatic consequences for the individual, such as dependency in activities of daily living, admission to nursing home, falls, and fractures. The main purposes of this thesis were, among older people in residential care facilities, to validate a fall-risk assessment tool and to evaluate a high-intensity functional weight-bearing exercise pro-gramme regarding its applicability as well as its effect on physical functions and falls. LÄS MER

 2. 2. Depression in older people with and without dementia : non-pharmacological interventions and associations between psychotropic drugs and mortality

  Författare :Gustaf Boström; Håkan Littbrand; Erik Rosendahl; Peter Nordström; Knut Engedal; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Depression; Dementia; Exercise; Randomized controlled trial; Psychotropic drugs; Mortality; Gender; Residential facilities; Frail elderly; Epidemiology; Cohort study; geriatrik; Geriatrics; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate associations between psychotropic drug use and death, associations between functional capacity, dependency in ADL and depression, and to evaluate a non-pharmacological intervention to reduce depressive symptoms, among older people with and without dementia.There is limited knowledge about the risk of death associated with psychotropic drug use among those aged ≥85 years, those with dementia, or those living in residential care facilities; groups that have a higher intake of psychotropic drugs and who are also more prone to adverse drug reactions. LÄS MER

 3. 3. Physical exercise and mental health among older people : measurement methods and exercise effects focusing on people living in residential care facilities

  Författare :Mia Conradsson; Erik Rosendahl; Yngve Gustafson; Håkan Littbrand; Nina Beyer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aged; residential facilities; depression; exercise; dementia; cognitive disorders; postural balance; validation studies; reproducibility of results; randomized controlled trial; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study the effects of exercise on mental health among older people living in residential care facilities. The aim was also to study the reliability of an assessment scale for balance function and the usefulness of an assessment scale for depressive symptoms among older people, including people with cognitive impairments. LÄS MER

 4. 4. Stötdämpande golv som skadepreventiv åtgärd på särskilt boende : En studie av effekten på fallskador och arbetsmiljö

  Författare :Johanna Gustavsson; Ragnar Ragnar; Finn Nilson; GullBritt Rahm; Erik Rosendahl; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; äldre; fall; skador; golv; höftfraktur; undersköterskor; Risk and Environmental Studies; Risk- och Miljöstudier;

  Sammanfattning : Omfattande ansträngningar har gjorts för att minska risken för fallskador bland äldre men för de som bor på särskilt boende har det visats sig vara svårt att utforma effektiva åtgärder.  En skada uppstår när kroppens vävnad utsätt för energi som överstiger dess toleranströskel. LÄS MER

 5. 5. Renewables Based Polygeneration for Rural Development in Bangladesh

  Författare :MD. Ershad Ullah Khan; Andrew R. Martin; Semida Silveira; Peter Hagström; Jochen Bundschuh; Erik Ahlgren; Marcus Öhman; Monica Odlare; Lasse Aistrup Rosendahl; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anaerobic digester; solar PV; polygeneration; cooking gas; gas engine; electricity; membrane distillation; arsenic safe water; Anaerobisk rötkammare; solceller; polygenerering; matlagningsgas; gasmotor; elektricitet; membrandestillering; arsenikfritt vatten; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Despite the country's rural electrification programme, kerosene is the predominant source for lighting, and unsustainable and polluting woody biomass is virtually the only option available for cooking. The rural population also struggles with unsafe drinking water in terms of widespread arsenic contamination of well water. LÄS MER