Sökning: "digitala tjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden digitala tjänster.

 1. 1. Machine Learning Concepts for Service Data Interoperability

  Författare :Jacob Nilsson; Fredrik Sandin; Jerker Delsing; Marcus Liwicki; Tapio Heikkilä; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; system of systems; system of cyber-physical systems; subsymbolic representations; semantic interoperability; dynamic interoperability; Cyberfysiska system; Cyber-Physical Systems;

  Sammanfattning : Industrial automation is transforming by ongoing digitalization efforts to create a flexible industrial internet of things, turning manufacturing facilities into large-scale systems of cyber-physical systems. This development requires addressing the challenging issue of making heterogeneous systems, data models, and standards interoperable, a core problem in designing sustainable service-oriented automation frameworks. LÄS MER

 2. 2. Individual service provisioning

  Författare :Fredrik Espinoza; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tjänster; digitala tekniker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Designing Democracy : Mobilen i demokratins tjänst ur ett designperspektiv

  Författare :Carina Hallqvist; Sara Eriksén; Annelie Ekelin; Åsa Rudström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; designprocess; Participatory Design; Interaktionsdesign; spontan design; nyskapande; vardagsteknik; demokratiska processer; demokrati och IT; interaktiva media; digitala media; Computer science; Datavetenskap; designprocess; medskapande;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det av Vinnova finansierade projektet »Mobilen idemokratins tjänst» även kallat [demos], vilket drevs av Interactive InstitutesStudio[12-21] under perioden 2002 – 2004. De nya mediernas växande betydelse förungdomars vardagsliv var en viktig faktor bakom [demos]-projektet. LÄS MER

 4. 4. User engagement in Living Labs : Issues and concerns

  Författare :Abdolrasoul Habibipour; Anna Ståhlbröst; Diana Chronéer; John Sören Pettersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participatory design; user engagement; user engagement framework; user perspective; commitment; living lab; innovation; test; adoption; Information systems; Informationssystem;

  Sammanfattning : User engagement and the participatory design approach are well-established in information systems research for many years, and several studies have investigated the challenges of user engagement in the innovation processes. The majority of these studies have discussed participatory design activities – specifically user engagement –in an organizational context. LÄS MER

 5. 5. Making the Dead Alive : Dynamic Routines in Risk Management

  Författare :Martin Lundgren; Åsa Ericson; Johan Holmqvist; Stewart James Kowalski; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Risk management; information security; routine; practice; asset identification; risk analysis; risk treatment; organizational aspects.; Information systems; Informationssystem; Centrumbildning - Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer CISS ; Centre - Centre for Critical Infrastructure and Societal Security CISS ;

  Sammanfattning : Risk management in information security is relevant to most, if not all, organizations. It is perhaps even more relevant considering the opportunities offered by the digitalization era, where reliably sharing, creating, and consuming information has become a competitive advantage, and information has become an asset of strategic concern. LÄS MER