Sökning: "de vita bussarna"

Hittade 1 avhandling innehållade orden de vita bussarna.

  1. 1. Stanna eller återvända : Flyktingskap, återvändande och kvarstannande bland polska kvinnliga överlevande från koncentrationslägret Ravensbrück 1945-1946

    Författare :Wirginia Bogatic; Lars Olsson; Svante Lundberg; Pär Frohnert; Växjö universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ravensbrück; tvångsmigranter; Polen; koncentrationsläger; diaspora; kollektivt minne; flyktingskap; exil; sociologisk generation; oral history; life story intervjuer; levnadsberättelser; History; Historia; Historia; History;

    Sammanfattning : Avhandlingen handlar om beslutsprocessen i fråga om återvändande till sitt hemland eller kvarstannande i flyktingskap, hos de överlevande polska kvinnliga koncentrationslägerfångar som räddades till Sverige 1945 med räddningsaktionen De vita bussarna. Räddningsaktionens namn till trots, lämnade kvinnorna koncentrationslägret Ravensbrück ombord på ett tåg. LÄS MER