Sökning: "cortical perforations"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden cortical perforations.

 1. 1. Survival of onlay bone grafts. A study in the adult rat

  Författare :Monica Gordh; Lunds universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rats; polytetrafluoroethylene; artificial; membrane; immunohistochemistry; cortical perforations; bone morphogenetic protein; bone marrow; bone; bone grafts; Odontologi; stomatology; Odontology; skull; tibia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study onlay bone grafting in the adult rat to improve graft incorporation and perservation of graft size. In 167 adult isogeneic lewis rats, the size maintenance and bone formation at the graft-host interface of uni- and bicortical onlays positioned in various environments and treatments were investigated. LÄS MER

 2. 2. On surgical techniques to increase bone density and volume. Studies in the rat and the rabbit

  Författare :Christer Slotte; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autogeneic bone; bovine bone mineral; calvaria; cortical perforation; guided bone augmentation; maxilla; microangiography; morphometry; rabbit; rat; tibia; titanium implants; vessel topography;

  Sammanfattning : BACKGROUND. Various techniques of surgical intervention have been suggested to promote bone densityand volume; however, the predictability of such techniques is not always sufficiently supported by preclinicalevaluations.AIM. LÄS MER

 3. 3. Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts

  Författare :Peter Abrahamsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform. I många fallfinns dock inte tillräckligt med käkben för att på ett optimalt sättkunna rekonstruera patientens bett såväl ur funktionell som estetisksynpunkt. I dessa fall används olika tekniker för att tillförakäkben. LÄS MER