Sökning: "christina lång"

Hittade 1 avhandling innehållade orden christina lång.

  1. 1. Självstyre eller samförvaltning? problem och möjligheter utifrån en studie av världsarvet Laponia

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Christina Rådelius; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

    Sammanfattning : Because of its importance for indigenous biodiversity and the local Sami culture, the Laponian area, in the north of Sweden, was declared a World Heritage Site Area by the UN organization UNESCO in 1996. Most of the area is protected because it encompasses national parks and nature reserves and is state owned, and, thus, managed by the County Administrative Board. LÄS MER