Sökning: "att leva som lytt- handikappades levnadsvillkor i 1800- talets Linköping"

Hittade 1 avhandling innehållade orden att leva som lytt- handikappades levnadsvillkor i 1800- talets Linköping.

  1. 1. Att leva som lytt : Handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Linköping

    Detta är en avhandling från Linköping : Tema, Linköpings universitet

    Författare :Ingrid Olsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handicap; disability; history; different pictures; collective biography; living condition; attitudes; differentiation; categorisation; social policy; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This book is about handicapped people who lived in the small city of Linköping, 200 kilometres south of Stockholm, during the 19th century. A number of handicapped people were followed as a group and as individuals to a certain extent. LÄS MER