Sökning: "kvinnor stress"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden kvinnor stress.

 1. 1. Close to the edge discursive, gendered and embodied stress in modern youth

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Wiklund; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sweden; adolescent; youth; young women; stress; distress; health; psychosomatic; subjective health; body; embodiment; lived experience; gender; modernity; discourse; qualitative method; content analysis; interviews; school survey; questionnaire; epidemiology; Sverige; ungdomar; tonår; unga vuxna; tonårsflickor; stress; ångest; subjektiv hälsa; kropp; förkroppsligande; levd erfarenhet; genus; modernitet; kvalitativ metod; kvalitativ innehållsanalys; intervjuer; skolenkät; frågeformulär; epidemiologi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern not only in Sweden but worldwide. The overall aim of this thesis is to deepen and widen the understanding of young peoples’ subjective health, psychosomatic and stress-related problems. LÄS MER

 2. 2. Psychological distress in coronary heart disease Risk indicators, treatment and cardiovascular prognosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrika Norlund; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychological distress; myocardial infarction; coronary heart disease; depression; anxiety; stress; cognitive behavioral therapy; iCBT; stress management; cardiac rehabilitation; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to: (1) explore factors associated with emotional distress; (2) investigate psychosocial stress as a risk factor for cardiovascular (CV) morbidity in patients with coronary heart disease (CHD); (3) investigate the impact of group-based stress management on psychological outcomes, and if that mediates risk of CV events; and (4) evaluate an internet-based cognitive behavioral therapy (iCBT) for emotional distress in patients with a recent myocardial infarction (MI).In Study I, data from the national registry SWEDEHEART on 27,267 MI patients < 75 years was used. LÄS MER

 3. 3. Assessment and treatment of mental health problems in primary care : The course and results of Internet-based CBT and physical exercise on psychological functioning, stress and sleep

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catharina Strid; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02-07]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health problems; primary care; psychological function; OQ-45; stress; sleep; Interactive Voice Response; depression; Internet-based CBT; physical exercise; hazardous drinking; psykisk ohälsa; primärvården; psykologisk funktion; OQ-45; stress; sömn; Interactive Voice Response; depression; Internet-baserad KBT; fysisk träning; riskkonsumtion av alkohol;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är en vanlig bakgrund till att patienter söker hjälp i primärvården men det är inte alltid dessa problem upptäcks. Patienterna erbjuds inte heller alltid adekvat behandling. LÄS MER

 4. 4. Neck pain in women effect of tailored treatment and impact of work environment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa Svedmark; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neck pain; neck disability; treatment; work exposure; stress; physiotherapy; fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduction: Musculoskeletal pain is a common problem in the working population. In Sweden, 40% of women and 30% of men report suffering from neck and shoulder pain weekly. The underlying cause for neck pain is often not known and the treatment is commonly guided by the individual’s symptoms. LÄS MER

 5. 5. Women´s Experience of a myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Annica Sjöström-Strand; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; myocardial infarction; women; content analysis; phenomenographicmethod; stress; coping; rehabilitation; primary health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i stora delar av världen för både män och kvinnor. I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år och för män över 45 år. Det vill säga kvinnor drabbas cirka 10 år senare. LÄS MER