Sökning: "alsen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet alsen.

 1. 1. Röntgenographische Untersuchung der Kristallstrukturen von Magnetkies, Breithauptit, Pentlandit, Millerit und verwandten Verbindungen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Nils Alsén; Stockholms högskola.; [1925]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Illness perception and fatigue after myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

  Författare :Pia Alsén; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing science; anxiety; depression; fatigue; health-related quality of life; illness perception; myocardial infarction;

  Sammanfattning : Treatment of myocardial infarction (MI) has undergone major advances in recent years, including reductions in mortality and hospital stays. To optimize patients’ recovery, secondary preventive strategies are important. However, many patients fail to attend to such programmes. LÄS MER