Sökning: "Visioner och verkligheter: Kommunikationen om företagets strategi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Visioner och verkligheter: Kommunikationen om företagets strategi.

  1. 1. Visioner och verkligheter Kommunikationen om företagets strategi

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Catrin Johansson; Mittuniversitetet.; Uppsala universitet.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; organisationskommunikation; organisationsprocesser; diskursanalys; strategi och mål; Balanced Scorecard; sense making; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Media and communication studies; organizational communication; organizational processes; corporate strategy; vision; mission and values; management of meaning; participant observation; discourse analysis; face; framing and footing; Medie- och kommunikationsvetenskap;

    Sammanfattning : The starting point for this study is the question of why organizational visions are often interpreted by employees as unintelligible and insignificant. The knowledge gap in this area makes the study of communication about vision and goals both urgent and interesting. LÄS MER