Sökning: "Visioner och verkligheter: Kommunikationen om företagets strategi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Visioner och verkligheter: Kommunikationen om företagets strategi.

  1. 1. Visioner och verkligheter : Kommunikationen om företagets strategi

    Författare :Catrin Johansson; Lowe Hedman; Börje Alström; Sven Windahl; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; organizational communication; organizational processes; corporate strategy; vision; mission and values; management of meaning; sense making; Balanced Scorecard; participant observation; discourse analysis; face; framing and footing; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; organisationskommunikation; organisationsprocesser; diskursanalys; strategi och mål; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

    Sammanfattning : The starting point for this study is the question of why organizational visions are often interpreted by employees as unintelligible and insignificant. The knowledge gap in this area makes the study of communication about vision and goals both urgent and interesting. LÄS MER