Sökning: "upper secondary school choice"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden upper secondary school choice.

 1. 1. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 2. 2. Negotiating school identities : a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

  Författare :Cia Gustrén; Pelle Snickars; Magnus Fredriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; web pages; multimodal analysis; logics; strategic communication; visual culture; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The research interests of this doctoral thesis are the mediated ways of presenting and promoting Swedish upper secondary schools on the web to attract students. The thesis studies the rationale of schools’ strategically designed attempts to reach out with their educational offers in a highly competitive school market. LÄS MER

 3. 3. Upper Secondary Education: Access, Choices and Graduation

  Författare :Vivika Halapuu; Lena Hensvik; Oskar Nordström Skans; Sandra McNally; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary education; Vocational education; Access to education; School choice; Skill inputs; High school performance; Graduation standards; School-to-work transition; Job match quality; Disability insurance; Education policy; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: We study how Swedish high school students match with programs given their skill endowments at the time of choosing. Using detailed administrative data on high school admissions and earlier school achievement, we construct a multidimensional measure of program match quality, reflecting the extent to which students select into programs with skill requirements that align with their skill portfolio. LÄS MER

 4. 4. Svenska i engelskspråkig skolmiljö : Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser

  Författare :Maria Lim Falk; Hans Strand; Olle Josepshon; Catharina Nyström Höög; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; CLIL content- and language-integrated learning ; subject-based communicative competence; language choice; code-switching; Swedish; upper secondary students; classroom interaction; communicative activities; activity types; text analysis; functional grammar; text activities; ethnography; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to determine how English-language teaching in Sweden influences the subject-based communicative competence and language development in Swedish of upper secondary students. The focus is thus on the students’ mother tongue, i.e. LÄS MER

 5. 5. Rum, frirum och moral : En studie av skolgeografins innehållsval

  Författare :Lena Molin; Jan Öhman; Leif Östman; Brita Hermelin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Geography; Geography; didactics; curriculum space; morality; choice of content; curriculum theory; selective traditions; national curriculum; syllabus; fundamental values; democracy; citizenship education; upper secondary school; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis, Space, Curriculum Space and Morality, focuses on the two roles of the school, i.e. developing identities and transmitting knowledge. The latest curriculum reform commissions the teachers to transform the fundamental values of the curriculum to the separate subjects. LÄS MER