Sökning: "Vasatiden"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Vasatiden.

 1. 1. Gripsholm under vasatiden : en byggnadshistorisk undersökning

  Författare :Per-Olof Westlund; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Författare :Malin Lennartsson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Church Ordinance.; hundred courts; cathedral chapter; judicial revolution; men; women; sexuality; divorce; marriage; love; Early Modern Sweden; New Cultural History; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Historia; Nya tiden; Stormaktstiden; Sverige; Vasatiden; Juridik; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Geografi; Götaland; Småland; Genushistoria; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : What did people think about the relationship between a man and a woman in Early Modern Sweden? Did they consider love and the parties' free choice to be of any importantance in the making of a marriage? What happened when marriages were falling apart, how common were divorces? I also discuss why sexuality was restricted, and how it affected women and men. What effects did changes in the legislation have? In discussing these questions my theoretical perspective is influenced by New Cultural History. LÄS MER

 3. 3. Mellan Torneå och Amsterdam : En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650

  Författare :Åke Sandström; Herman Schück; Jan Glete; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Stockholm; handelshistoria; Östersjön; export; import; tull; tullar; smuggling; handelsregleringar; bottniska handelstvånget; handelsordinantia; seglationsordning; tjära; beck; koppar; stångjärn; pålepenning; tolag; stora sjötullen; stapelstäder; uppstäder; stapelstadssystemet; centralortsteori; kronohandel; Åland; Västerbotten; Österbotten; Stormaktstiden; Vasatiden; History subjects; Historieämnen; Economic history; Ekonomisk historia; Historia; History; Handel-- Stockholm -- 1600-1650;

  Sammanfattning : .... LÄS MER