Sökning: "guld"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet guld.

 1. 1. Med kant av guld och silver... : En studie av knypplade bårder och uddar av metall 1550-1640

  Detta är en avhandling från Uppsala : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Dahrén; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bobbin lace; gold; silver; edgings; borders; ecclesiastic textiles; dress costume; portrait; Knyppling; guld; silver; liturgiska textilier; dräkt; porträtt; handel; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Textile Studies; Textilvetenskap;

  Sammanfattning :  The study examines bobbin-made borders and edgings in gold and silver during the period 1550-1640. The aim of the thesis is to study the technique of bobbin made lace and to place it in a historical, social and economic context. LÄS MER

 2. 2. Guld och gröna skogar? miljöanpassningen av Rönnskärsverken 1960-2000

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekonomisk historia

  Författare :Ann-Kristin Bergquist; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; business history; environmental history; company strategies; Porter hypothesis.; industrial pollution; copper smelting; environmental adaptation; environmental regulation; technological development; environmental technology; state-firm interaction; learning processes; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to reach further understanding of the development of environmental adaptation in Swedish heavy industry by studying the case of the Rönnskär Smelter 1960-2000. More specifically, the aim of the thesis is to investigate the interplay between firm level environmental adaptation and national environmental politics and economic development. LÄS MER

 3. 3. Myntat och omyntat guld : två studier i öländska guldfynd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Frands Herschend; Uppsala universitet.; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Innehåll: 1 : Det myntade guldet ; 2 : Det omyntade guldet.... LÄS MER

 4. 4. Atlas Copcos strategi och styrning : Verktyg som ger guld

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Klas Sundberg; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business Studies; Atlas Copco; Strategisk kongruens; integrerad styrning; konkurrenskraft; Komplexa system - mikrodataanalys; strategisk kongruens;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen analyserar den strategi och styrning som bedrivits vid Atlas Copco sedan 1980-talet. Detta ger kunskap om hur ett traditionellt svenskt industriföretag anpassar sig till en turbulent omgivning med hård internationell konkurrens. LÄS MER

 5. 5. Kort afhandling, om guld- och silfver-skedning, med ampliss. facult. philos. samtycke, under ... Joh. Gotschalk Wallerii ... uti den gustavianska lärosalen d. 19 decemb. år 1761. Vid kongl. academien i Uppsala utgifven, och, till allmänt ompröfvande framstäld, af Carl Hindrich Flintberg, stockholmsbo

  Detta är en avhandling från Tryckt i Upsala. [s. n.]

  Författare :Johan Gottschalk Wallerius; Uppsala universitet.; [1761]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Metallurgy; Guld; Silver; Metallurgi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER