Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Religiositet och coping : religionspsykologiska studier av kristna med cancer

    Författare :Mikael Lundmark; Tomas Lindgren; Ruard Ganzevoort; Hans Stifoss-Hanssen; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; psychology of religion; religious studies; coping; coping process; coping theosy; Christians; religiosity; cancer; religionspsykologi; religionsvetenskap; coping; copingprocess; copingteori; kristna; religiositet; cancer; religionspsykologi; psychology of religion;

    Sammanfattning : This thesis investigates the interdependence of religiosity and a life situation changed by cancer, focusing especially on the coping process. This implies analyses of a number of identified expressions of religiosity regarding prerequisites and functions in the coping process. LÄS MER