Sökning: "copingteori"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet copingteori.

 1. 1. Religiositet och coping : religionspsykologiska studier av kristna med cancer

  Författare :Mikael Lundmark; Tomas Lindgren; Ruard Ganzevoort; Hans Stifoss-Hanssen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; psychology of religion; religious studies; coping; coping process; coping theosy; Christians; religiosity; cancer; religionspsykologi; religionsvetenskap; coping; copingprocess; copingteori; kristna; religiositet; cancer; religionspsykologi; psychology of religion;

  Sammanfattning : This thesis investigates the interdependence of religiosity and a life situation changed by cancer, focusing especially on the coping process. This implies analyses of a number of identified expressions of religiosity regarding prerequisites and functions in the coping process. LÄS MER

 2. 2. Health at Work : The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health

  Författare :Mats Liljegren; Kerstin Ekberg; Magnus Sverke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Burnout; Job mobility; Organizational; justice; Behavioural responses; Hälsa; utbrändhet; rörlighet; upplevdorganisatorisk rättvisa; individuellt organisatoriskt; Community medicine; Samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anställdas hälsa, individuella beteenden i ett organisatoriskt sammanhang och upplevd organisatorisk rättvisa är teoretiskt förenade av social utbytesteori, copingteori och teorier som beskriver konsekvenserna av social ojämlikhet. Empiriskt är förhållandet mer oklart. LÄS MER