Sökning: "Ramiro Gisler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ramiro Gisler.

  1. 1. Functional collaboration between HLH transcription factors in B cell development

    Författare :Ramiro Gisler; Stamcellscentrum (SCC); []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; E47; Early B cell Factor EBF ; Clinical genetics; Klinisk genetik; HLH proteins; transcription factors; gene expression; B cell development; transcription regulation;

    Sammanfattning : The cells in B cell development can be divided into several subgroups or fractions, e.g. early-pro-B-, pro-B, large-pre-B-, small-pre-B-, immature and mature B cells, where the stages reflect the maturity degree of the cells. LÄS MER