Sökning: "Per lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Per lindberg.

 1. 1. De ellipsi in lingua Hebraica dissertatio, cujus partem priorem venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson ... et Johannes Vilhelmus Lindberg Vermelandus. In audit. Gustav. die XII Nov. MDCCCXXXVI. H. a. m. s

  Författare :Per Jacob Emanuelsson; Johan Wilhelm Lindberg; Per Jacob Emanuelsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Excessive Fluid Overload Among Haemodialysis Patients : Prevalence, Individual Characteristics and Self-regulation of Fluid Intake

  Författare :Magnus Lindberg; Per Lindberg; Björn Wikström; Regina Wredling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Behavioural medicine; fluid overload; adherence; haemodialysis; self-efficacy; attentional style; depressive symptomatology; cluster analysis; tailored treatment; quasi-experimental single-case design; Fluid Intake Appraisal Inventory FIAI ; renal nursing; Kidney diseases; Njursjukdomar; Caring sciences; Vårdvetenskap; Medical Science; Medicinsk vetenskap; Vårdvetenskap; Caring Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is comprised of four studies and concerns haemodialysis patients’ confidence in being able to manage fluid intake between treatment sessions, and whether the fluid intake is influenced by certain modifiable characteristics of the persons in question. The overall aim was to study aspects of excessive fluid overload and haemodialysis patients’ self-regulation of fluid allotment from a bio-psychosocial and behavioural medicine perspective. LÄS MER

 3. 3. Multi-year maintenance optimisation for paved public roads - segment based modelling and price-directive decomposition

  Författare :Per-Åke Andersson; Per Olov Lindberg; Torbjörn Larsson; Jonathan Bard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; road maintenance optimisation; price-directive decomposition; Optimization; systems theory; Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras hur kostnadseffektiva underhålls- (uh-)planer för belagd väg kan genereras, på basis av information om aktuellt vägytetillstånd och funktionella modeller för kostnads- och tillståndsförändringar, delvis utvecklade i samarbete med svenska Vägverket (VV). Tilltänkt användning är på strategisk och programnivå, innan mer detaljerad objektinformation finns att tillgå. LÄS MER

 4. 4. Winter Fatigue and Winter Depression : Prevalence and Treatment with Bright Light

  Författare :Cecilia Rastad; Per Lindberg; Jan Ulfberg; Per-Olof Sandman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study prevalence of winter depressive mood and treatment effects of bright light for persons with winter fatigue and winter depression. Study I is a cross-sectional survey of a random sample (N=1657) from the general population between 18-65 years of age in Dalarna, Sweden (latitude 60°N). LÄS MER

 5. 5. Assessment of tinnitus aurium : a behavioural approach to the evaluation of symtoms and the effects of intervention

  Författare :Per Lindberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER