Sökning: "T helper 2 cells"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden T helper 2 cells.

 1. 1. Eosinophils, their progenitors and T helper cells in allergic airway inflammation

  Författare :You Lu; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eosinophils; eosinophil progenitors; T helper cells; Th2 cells; IL-33; migration; Asthma;

  Sammanfattning : Introduction: Asthma is a heterogeneous chronic lung disease associated with pronounced inflammatory changes in the airways. Eosinophilic inflammation is the trait that is best linked to symptoms and treatment responses in allergic asthma. LÄS MER

 2. 2. Modelling T helper cell activation and development

  Detta är en avhandling från University of new South Wales

  Författare :Andreas Jansson; Högskolan i Skövde.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; T cells; mathematical models; differentiation; computer simulation; mathematical models; cellular signal transduction; NATURAL SCIENCES Biology Other biology Bioinformatics; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi Bioinformatik; Naturvetenskap; Natural sciences; Teknik; Technology;

  Sammanfattning : T helper (Th) cell activation and development is one of the most critical events in regulating the adaptive immune response. Understanding its regulation could be of great therapeutical value as many severe diseases are associated with failure in controlling T cell activation and development. LÄS MER

 3. 3. Regulatory Immune Responses and Repair Mechanisms in Atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Experimental Cardiovascular Research Unit, Lund University

  Författare :Sara Rattik; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; Cardiovascular disease; T helper 2 cells; ApoB100; Regulatory B cells; Regulatory T cells; Smooth muscle cells; IL-22.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtkärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i västvärlden och den bakomliggande orsaken är oftast ateroskleros. Ateroskleros, eller åderförkalkning, medför att blodkärlens väggar blir tjocka och förlorar sin normala rörlighet på grund av inlagring av fett och bildningen av ett s.k. aterosklerotiskt plack. LÄS MER

 4. 4. Infection induced chronic inflammation and it's association with prostate cancer initiation and progression

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Sabina Davidsson; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate cancer; chronic inflammation; CD4 helper T cells; CD8 cytotoxic T cells; regulatory T cells; Propionibacterium acnes; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : An association between cancer development and inflammation has long been suggested. Approximately 20% of all human cancers in adults are assumed to result from chronic inflammation. The aim of this thesis was to investigate if infection-induced chronic inflammation plays a role in prostate carcinogenesis. LÄS MER

 5. 5. Initiation of Autoimmunity in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Isaksson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autoimmunity; Cytokines; Dendritic cells; DNA vaccination; EAE; Innate immunity; T helper cells; Toll-like receptors; Type I interferons; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : The events that trigger an autoimmune disease remain largely unknown. To study these events animal models are necessary because symptoms of autoimmune diseases are preceded by a long asymptomatic period in humans. LÄS MER