Sökning: "PDE4D"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet PDE4D.

 1. 1. Genetic studies of stroke in Northern Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk biovetenskap

  Författare :Sofie Nilsson Ardnor; Dan Holmberg; Jan Hillert; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; linkage; genome wide scan; susceptibility loci; association; candidade gene; PDE4D; PIK3R1; extended pedigree; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik;

  Sammanfattning : Stroke is a common disorder of later life with a complex etiology, including both environmental and genetic risk factors. The inherited predisposition is challenging to study due to the complexity of the stroke phenotype. LÄS MER

 2. 2. Genetic analysis of ischemic stroke and predisposing carotid artery stenosis : A stroke carol

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Författare :Konstantinos Kostulas; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Ischemic cerebrovascular disease (ICVD), consisting of ischemic stroke and transient ischemic attacks (TIA), is a complex disease where contribution from both the environment and genes promote pathogenesis of the disease-complex. Carotid stenosis is sometimes a predisposing factor or cause for ICVD and a complex disease in itself. LÄS MER

 3. 3. Genetic aspects of stroke association and linkage studies in a northern Swedish population

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Per-Gunnar Wiklund; Birgitta Stegmayr; Kjell Asplund; Dan Holmberg; Alun Evans; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Internal medicine; stroke; genetics; polymorphism; association; linkage; risk factors; plasminogen activator inhibitor-1; tissue plasminogen activator; angiotensin converting enzyme; angiotensin II receptor type 1; phosphodiesterase 4D; Invärtesmedicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Stroke is a common, multifactorial cardiovascular disease. A stroke event is the result of traditional risk factors (i.e. hypertension, diabetes, smoking), environmental exposures and genetic factors in a complex interplay. LÄS MER