Sökning: "phosphodiesterase 4D"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden phosphodiesterase 4D.

 1. 1. Genetic aspects of stroke association and linkage studies in a northern Swedish population

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Per-Gunnar Wiklund; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Internal medicine; stroke; genetics; polymorphism; association; linkage; risk factors; plasminogen activator inhibitor-1; tissue plasminogen activator; angiotensin converting enzyme; angiotensin II receptor type 1; phosphodiesterase 4D; Invärtesmedicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Stroke is a common, multifactorial cardiovascular disease. A stroke event is the result of traditional risk factors (i.e. hypertension, diabetes, smoking), environmental exposures and genetic factors in a complex interplay. LÄS MER

 2. 2. Genetic analysis of ischemic stroke and predisposing carotid artery stenosis : A stroke carol

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Författare :Konstantinos Kostulas; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Ischemic cerebrovascular disease (ICVD), consisting of ischemic stroke and transient ischemic attacks (TIA), is a complex disease where contribution from both the environment and genes promote pathogenesis of the disease-complex. Carotid stenosis is sometimes a predisposing factor or cause for ICVD and a complex disease in itself. LÄS MER

 3. 3. Genetic studies of stroke in Northern Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk biovetenskap

  Författare :Sofie Nilsson Ardnor; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; linkage; genome wide scan; susceptibility loci; association; candidade gene; PDE4D; PIK3R1; extended pedigree; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik;

  Sammanfattning : Stroke is a common disorder of later life with a complex etiology, including both environmental and genetic risk factors. The inherited predisposition is challenging to study due to the complexity of the stroke phenotype. LÄS MER