Sökning: "Olof Ahlgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Olof Ahlgren.

 1. 1. Kalciumbrist - osteoporos parathyreoideaes roll vid adaptionen till lågt kalciumintag hos vuxna råttor

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Olof Ahlgren; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tilda Maria Forselius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sedolärande Mercurius; Then Swänska Argus; Bref Om Blandade Ämnen; Brefwäxling; early periodicals; Spectator-genre; moral weeklies; epistolary form; letters to the editor; letter writing practices; eighteenth century literature; Carl Carlsson [Carleson]; Edvard Carlsson [Carleson]; Olof Dalin [von Dalin]; Carl Christoffer Gjörwell; Catharina Ahlgren; coffee houses in Stockholm; handwritten newspapers; Eva Insenstierna;

  Sammanfattning : The thesis deals with the early press of 'moral weeklies' in Sweden during the period 1730 to 1773, focussing on media technological conditions and the uses of the epistolary form. This genre, which initially followed the pattern of the English Spectator, emerged in the 1730s with nine journals produced in Stockholm. LÄS MER