Sökning: "Olle Svensson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Olle Svensson.

 1. 1. Experimental results from the Lysekil Wave Power Research Site

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Olle Svensson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wave power; Lysekil; Marine Substation; Offshore measurement; strain gauge; lateral force; Invlination and azimuth angles; Wave energy converter; Temperature measurements; Inverter; Energy; Control sustem; CompactRIO; Vågkraft; Mätteknik; Styrsystem; Lysekil; Engineering Science; Teknisk fysik;

  Sammanfattning : This thesis presents how experimental results, from wave power research performed offshore at the Lysekil research site, were obtained. The data were used to verify theoretical models as well as evaluate the feasibility of wave power as a future sustainable energy source. LÄS MER

 2. 2. Health-Related Quality of Life in Postmenopausal Women with Osteoporotic Fractures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Inger Hallberg; Anna-Christina Ek; Margareta Bachrach-Lindström; Göran Toss; Olle Svensson; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bone Mineral Density; Hip Fracture; Osteoporosis; Spinal Deformity Index; Vertebral fracture; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The global burden of osteoporosis includes considerable numbers of fractures, morbidity, mortality and expenses, due mainly to vertebral, hip and forearm fractures. Underdiagnosis and undertreatment are common. LÄS MER