Sökning: "Mätteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 164 avhandlingar innehållade ordet Mätteknik.

 1. 1. Nonlinear phonocardiographic Signal Processing

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Christer Ahlström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signal analysis methods; computerized cardiac auscultation system; phonocardiographic PCG signal; mitral insufficiency MI ; time- and cost-saving; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work has been to develop signal analysis methods for a computerized cardiac auscultation system, the intelligent stethoscope. In particular, the work focuses on classification and interpretation of features derived from the phonocardiographic (PCG) signal by using advanced signal processing techniques. LÄS MER

 2. 2. Mätteknik med spårgas : aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus

  Detta är en avhandling från Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet

  Författare :Björn Hedin; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; småhus; experimenthus; inomhusklimat; ventilation; ventilationssystem; F-ventilation; FT-ventilation; luftflöden; luftfördelning; luftmängder; luftströmning; luftväxling; flödessystem; beräkningsmetoder; beräkningsmodeller; datormodeller; modellförsök; fältförsök; mätteknik; mätmetoder; mätutrustning; spårgas; spårgasmätning; utvärdering; teori;

  Sammanfattning : I denna avhandling behandlas mätning av ventilation, flöden, volymer, luftomsättning samt luftutbytestid och kolvströmningsgrad för olika flödesvägar och strömningssätt i småhus med spårgas. Teori och mät- och beräkningsmetoder utvecklas och tillämpas vid fältmätningar i småhus. LÄS MER

 3. 3. Modelling and Validation of Industrial Measurement Systems - Aspects of Quality and Human Factors

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Jenny Wirandi; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mätteknik; Measurement Science; Uncertainty Analysis; Quality Index; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Traceability; Fuzzy Variable; Pulp Quality; Industrial Measurement; Human Factor; GUM; Calibration; Fibre Measurement;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling validerar industriella mätsystem, där både de tekniska och mänskliga aspekterna innefattas. Syfte är att få bättre kunskap om den mätteknik som används för att kunna kvalitetsbestämma produkter och för att slutligen på ett mer pålitligt sätt kunna bestämma kvalitén på den tillverkande produkten. LÄS MER

 4. 4. Chemometric and signal processing methods for real time monitoring and modeling applications in the pulp and paper industry

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Björk; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Acoustic; Vibration; Multivariate; Chemometrics; PLS; OSC; PCA; FFT; Wavelets; WT-MRS; CWT-FLE; Pulp Quality; CSF; Brightness; Tensile Strength properties; Optical Properties; Measurement Technology; On-line; Non-invasive; Process Control; Process Analysis; Process Analytical Technology; PAT.; Akustik; Vibrationer; Multivariat; Kemometri; PLS; OSC; PCA; FFT; Wavelets; WT-MRS; CWT-FLE; Massakvalitet; CSF; Ljushet; Dragstyrkeegenskaper; Optiska egenskaper; Mätteknik; On-line; Icke berörande mätning; Processtyrning; Processanalys; Processanalytisk Teknologi; PAT.; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi;

  Sammanfattning : In the production of paper, the quality of the pulp is an important factor both for the productivity and for the final quality. Reliable real-time measurements of pulp quality are therefore needed. LÄS MER

 5. 5. Numerical calculations on diatomic molecules

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Kjell Davstad; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Diatomic molecules; Instrumentlära; Mätteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER