Sökning: "Normalisering och stigmatisering"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Normalisering och stigmatisering.

  1. 1. Pornografi och sexuell exponering bland unga män och kvinnor

    Författare :Pernilla Nigård; Malmö högskola; []
    Nyckelord :pornografi; sexuell exponering; sexualisering; internet; unga män; unga kvinnor;

    Sammanfattning : Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell exponering; närmare bestämt unga mäns användning av pornografi, samt framför allt unga kvinnors sexuella exponering på internet. Sexuella representationer finns närvarande i vardagen och pornografikonsumtionen har ökat med internets utveckling, företrädesvis bland ungdomar. LÄS MER