Sökning: "pornografi"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet pornografi.

 1. 1. Pornografi och sexuell exponering bland unga män och kvinnor

  Författare :Pernilla Nigård; Institutionen för socialt arbete (SA); []
  Nyckelord :pornografi; sexuell exponering; sexualisering; internet; unga män; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell exponering; närmare bestämt unga mäns användning av pornografi, samt framför allt unga kvinnors sexuella exponering på internet. Sexuella representationer finns närvarande i vardagen och pornografikonsumtionen har ökat med internets utveckling, företrädesvis bland ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Motsättningarnas marknad : Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980

  Författare :Klara Arnberg; Lena Andersson-Skog; Yvonne Svanström; Kirsti Niskanen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; History of Sexuality; Pornography; Sweden; Business history; Media history; Obscenity Regulation; Ekonomisk historia; Sexualitetshistoria; Pornografi; Företagshistoria; Mediehistoria; Sedlighetslagstiftning; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the development towards a mass market pornographic press. Sweden (in addition to Denmark) is often described as a forerunner in this development when the so-called “porn wave” hit most of the Western world in the late 1960s. LÄS MER

 3. 3. En ohejdad kommersialism? : Den pornografiska pressen och regleringen av pornografi i Sverige 1950-2000

  Författare :Klara Arnberg; Lena Andersson-Skog; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; Pornography industry; Sexual Policy; Pornographic Press; Pornography; Sweden; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This licentiate thesis describes the Swedish pornography policy and how this policy affected the pornography industry. The main aim of the study is to survey the development of the Swedish porn industry 1950-2000 and to consider how it was imagined both as an industry, and as a commercialized form of sexuality. LÄS MER

 4. 4. Lagom är bäst. Unga kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi

  Författare :Lena Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Större våld än nöden kräver? : Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995

  Författare :Ulf Dalquist; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; video; social problems; media effects; media effects research; social constructivism; moral panic; claims-making; censorship; Press and communication sciences; rhetorics; Media violence; film; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : This study is an attempt to analyze the social construction of media violence in the Swedish press debate 1980-1995. Altogether, 1029 articles from seven of Sweden's biggest daily and evening papers were qualitatively analyzed. Numerous claims refer to scientific 'proof' that media violence breeds personal aggression. LÄS MER