Sökning: "unga män"

Visar resultat 1 - 5 av 63 avhandlingar innehållade orden unga män.

 1. 1. Pornografi och sexuell exponering bland unga män och kvinnor

  Författare :Pernilla Nigård; Malmö högskola; []
  Nyckelord :pornografi; sexuell exponering; sexualisering; internet; unga män; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell exponering; närmare bestämt unga mäns användning av pornografi, samt framför allt unga kvinnors sexuella exponering på internet. Sexuella representationer finns närvarande i vardagen och pornografikonsumtionen har ökat med internets utveckling, företrädesvis bland ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Talking violence, constructing identities : young men in institutional care

  Författare :Kjerstin Andersson; Karin Aronsson; James W. Messerschmidt; Sweden Linköping Linköping University Sweden; Faculty of Arts and Sciences Linköping Linköping University The Tema Institute Department of Child Studies; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER

 3. 3. Talking Violence, Constructing Identity : Young Men in Institutional Care

  Författare :Kjerstin Andersson; Karin Aronsson; James W. Messerschmidt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; Children; Barn;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER

 4. 4. Filmbytare : videovåld, kulturell produktion & unga män

  Författare :Göran Bolin; Jostein Gripsrud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; youth; video; media; popular culture; cultural studies; cultural theory; Sweden; video violence; public sphere; taste; identity; gender; masculinity; ethnicity; generation; ethnography; media ethnography; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is Swedish Film Swappers, i.e. young men who swap video films that include graphically explicit depictions of violence, and their cultural practices. Inspired by action and horror films some Film Swappers have become cultural producers, either of amateur videos, or of fanzines, i. LÄS MER

 5. 5. Digitala distinktioner : Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

  Författare :Martin Danielsson; Ingegerd Rydin; Ebba Sundin; André Jansson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social class; youth culture; young men; media practices; digital media; everyday life; audience; Bourdieu; habitus; cultural capital; taste; lifestyle; social klass; ungdomskultur; unga män; mediepraktiker; digitala medier; vardagsliv; publik; Bourdieu; habitus; kulturellt kapital; smak; livsstil; Bourdieu habitus;

  Sammanfattning : This dissertation explores how social class matters in young men’s everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the existing knowledge about how young people incorporate digital media in their everyday lives by focusing on the structural premises of this process. LÄS MER