Sökning: "unga män"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden unga män.

 1. 1. Pornografi och sexuell exponering bland unga män och kvinnor

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Nigård; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pornografi; sexuell exponering; sexualisering; internet; unga män; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell exponering; närmare bestämt unga mäns användning av pornografi, samt framför allt unga kvinnors sexuella exponering på internet. Sexuella representationer finns närvarande i vardagen och pornografikonsumtionen har ökat med internets utveckling, företrädesvis bland ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Filmbytare : videovåld, kulturell produktion & unga män

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa Bokförlag

  Författare :Göran Bolin; Jostein Gripsrud; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; video; media; popular culture; cultural studies; cultural theory; Sweden; video violence; public sphere; taste; identity; gender; masculinity; ethnicity; generation; ethnography; media ethnography; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is Swedish Film Swappers, i.e. young men who swap video films that include graphically explicit depictions of violence, and their cultural practices. Inspired by action and horror films some Film Swappers have become cultural producers, either of amateur videos, or of fanzines, i. LÄS MER

 3. 3. Digitala distinktioner Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Martin Danielsson; Ingegerd Rydin; Ebba Sundin; André Jansson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social class; youth culture; young men; media practices; digital media; everyday life; audience; Bourdieu; habitus; cultural capital; taste; lifestyle; social klass; ungdomskultur; unga män; mediepraktiker; digitala medier; vardagsliv; publik; Bourdieu; habitus; kulturellt kapital; smak; livsstil;

  Sammanfattning : This dissertation explores how social class matters in young men’s everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the existing knowledge about how young people incorporate digital media in their everyday lives by focusing on the structural premises of this process. LÄS MER

 4. 4. Digitala distinktioner klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Martin Danielsson; Ingegerd Rydin; Ebba Sundin; André Jansson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social class; youth culture; young men; media practices; digital media; everyday life; audience; Bourdieu; habitus; cultural capital; taste; lifestyle; social klass; ungdomskultur; unga män; mediepraktiker; digitala medier; vardagsliv; publik; Bourdieu habitus; kulturellt kapital; smak; livsstil;

  Sammanfattning : This dissertation explores how social class matters in young men’s everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the existing knowledge about how young people incorporate digital media in their everyday lives by focusing on the structural premises of this process. LÄS MER

 5. 5. Socialt medborgarskap och social delaktighet Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Jan Petersson; Aleksandra Ålund; Diana Mulinari; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; differentiated universalism; discrimination; social citizenship; social participation; social inclusion; young adults from migrant backgrounds.; ethnicity; lived citizenship; differentierad universalism; enklavisering; etnicitet; etnisk diskriminering; social delaktighet; subjektivt socialt medborgarskap; substantiella sociala rättigheter; unga vuxna med utländsk bakgrund; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they understand their social rights and duties? What are the possibilities and obstacles for their social participation? Based on the background of different studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a middle-sized Swedish town. LÄS MER