Sökning: "Maths Bertell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maths Bertell.

  1. 1. Tor och den nordiska åskan : föreställningar kring världsaxeln

    Författare :Maths Bertell; Ulf Drobin; Håkan Rydving; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of religion; Religionshistoria; History of Religion; religionshistoria; Thor; Hovrengaellis; Ukko; Old Norse; Sami; Finnish; Striking fire; Cult; Aristocratic hall;

    Sammanfattning : .... LÄS MER