Sökning: "Lukas Mustajärvi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lukas Mustajärvi.

  1. 1. Contaminated sediments: Methods to assess release and toxicity of organic chemical mixtures

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University

    Författare :Lukas Mustajärvi; Stockholms universitet.; [2017]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sediment; Hydrophobic organic contaminants; Flux; Bioturbation; Passive sampling; Passive dosing; Mixture toxicity; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

    Sammanfattning : Bottom sediments around the world store large amounts of legacy hydrophobic organic contaminants (HOCs), forming mixtures of unknown chemical composition. Primary emissions to the environment of many HOCs have been reduced as a consequence of regulation. LÄS MER