Sökning: "Lars Olov Sjöström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Olov Sjöström.

  1. 1. Modernitet i det traditionella : kulturbyggen och gränser inom ett nordsvenskt område

    Författare :Lars Olov Sjöström; Kurt Genrup; Alf Arvidsson; Solveig Sjöberg-Pietarinen; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; basal and variable modernity; local collectivity; identity; cultural boundaries; bourgeois society; banquets; symbolic capital; Ethnology; Etnologi;

    Sammanfattning : This doctoral thesis examines how modernisation affects and is affected by existing local culture and identity. It is about the relation between the social and mental barriers experienced, expressed and manifested in the social culture of local community, and modernisation’s dynamic powers over time. LÄS MER