Sökning: "Joakim Goldhahn"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Joakim Goldhahn.

 1. 1. Sagaholm – hällristningar och gravritual

  Författare :Joakim Goldhahn; Studia Archaeologica Universitatis Umensis 11. Umeå; []
  Nyckelord :Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sagaholm : hällristningar och gravritual

  Författare :Joakim Goldhahn; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sagaholm; hällristningar; hällkonst; bronsålder; gravritual; symbolbruk; metafor; metaforiskt tänkande;

  Sammanfattning : Forskningen om den sydskandinaviska hällkonsttraditionen har av tradition varit centrerad kring olika motiv och tolkningar av deras betydelse. Detta är till viss del en naturlig följd av att hällkonsten utgår ifrån bilden som ett kunskapsförmedlande medium. LÄS MER

 3. 3. Sagaholm : hällristningar och gravritual (Studia archaeologica Universitatis Umensis, 11) (Rapport. Jönköpings läns museum, 41)

  Författare :Joakim Goldhahn; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stenbärarna : Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder

  Författare :Leif Karlenby; Anders Kaliff; Joakim Goldhahn; Susanne Thedéen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Bronze Age; cult place; ritual practice; cosmology; divine twins; shaman warrior; Archaeology; Arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The thesis sets out to discuss the Bronze Age cosmology in Scandinavia, based on the results from the investigations at Nibble outside Enköping in Uppland. The excavations were carried out in 2007 and revealed extensive remains of a ritual place with burials, cult houses and food preparation areas. LÄS MER