Sökning: "Fredrik Hjärthag"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Fredrik Hjärthag.

 1. 1. Assessing Family Burden of Psychotic Illness in Clinical Practice

  Författare :Fredrik Hjärthag; Torsten Norlander; Margareta Östman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Family Burden; Psychotic Illness; Psychometrics; BIRP; Function; Cognition; Theoretic model; Psychology; Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was twofold. One purpose was to create a user-friendly instrument to be used in regular clinical practice to collect information regarding family burden of psychotic illness. LÄS MER

 2. 2. Screening Family Burden in Clinical Practice : The development of a new instrument and investigation of its correlates to psychotic disorders

  Författare :Fredrik Hjärthag; Torsten Norlander; Lars Helldin; Leif Lindström; Adrian Parker; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family burden; Psychotic disorder; Schizophrenia; Psychometrics; Assessment; BIRP; Function; Cross-Sectional Remission; Psychology; Psykologi; Psychiatry; Psykiatri; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The primary purpose of this thesis is to develop a short and user-friendly instrument for the assessment of family burden caused by psychotic disorders. A secondary purpose is to further investigate variables that might be linked to an increased burden. Of these variables, patients’ reduced functioning will be addressed in more detail. LÄS MER

 3. 3. Project Support i svensk socialtjänst : En genomförbarhetsstudie av ett föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och deras barn som utvecklat beteendeproblematik

  Författare :Helena Draxler; Kjerstin Almqvist; Fredrik Hjärthag; Mikaela Starke; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Föräldrastödsprogram; Våld i nära relationer; Barn med beteendeproblematik; Genomförbarhet; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Projekt Support (PS) är ett föräldrastödsprogram som har utvecklats i USA för mammor och barn som utsatts för våld i nära relationer där barnen också utvecklat känslomässiga och beteendemässiga problem. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka hur interventionen mottogs av behandlare och föräldrar inom ramen för svensk socialtjänst med hänsyn till skillnaderna mellan länderna. LÄS MER

 4. 4. Functional Capacity as a Predictor of Everyday Functioning in Patients with Schizophrenia

  Författare :Anna-Karin Olsson; Lars Helldin; Fredrik Hjärthag; Arto Hiltunen; Torill Ueland; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Schizophrenia; Functional capacity; Everyday functioning; Self-awareness; Assessment instrument; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to increase knowledge of the concept of functional capacity and how it is related to everyday functioning for adult patients with schizophrenia spectrum disorders. The thesis comprises three papers (Papers I-III) based on empirical data from a clinically representative sample of outpatients. LÄS MER

 5. 5. Cognitive Behavioral Stress Management Training for Nursing Students

  Författare :Ulrik Terp; Fredrik Hjärthag; Birgitta Bisholt; Petter Gustavsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; cognitive behavioral stress management training; feasibility; stress; nursing education; health promotion; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to examine a stress management intervention developed for nursing students.The thesis comprises three studies (Study I-III) based on empirical data from a sample of nursing students. LÄS MER