Sökning: "Filip Farnebo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Filip Farnebo.

  1. 1. Molecular Mechanisms of tumor development in hyperparathyroidism

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

    Författare :Filip Farnebo; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; parathyroid; hyperparathyroidism; MEN 1; FIHP; loss of heterozygosity; comparative genomic hybridization; mutation analysis; in situ hybridization;

    Sammanfattning : Loss of heterozygosity (LOH) analysis and comparative genomic hybridization (CGH) were used in an attempt to identify recurrent chromosomal alterations in different types of parathyroid tumors. These included familial and sporadic, benign and malignant, as well as primary, irradiation associated and secondary tumors. LÄS MER