Sökning: "Carl Peter Engström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Carl Peter Engström.

 1. 1. Dissertatio entomologica novas insectorum species, sistens, cujus partem qvartam, cons. exper. Facult. Med. Upsal., publice ventilandam exhibent præses Carol. P. Thunberg, ... et respondens Carolus P. Engström. Uplandus. in audit. Gust. maj. d. XXVI. Maji anno MDCCLXXXIV

  Författare :Carl Peter Thunberg; Carl Peter Engström; Carl Peter Thunberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio fundamenta valetudinis sistens, quam, consensu experientiss. Fac. Medicæ Upsaliensis, præside ... Carolo Linnæo ... In auditorio Carol. maj. die XVII. Junii, anni MDCCLVI. Ad publicum examen defert Petrus Engström, Dalekarlus. H. A. M. S

  Författare :Carl von Linné; Peter Engström; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Health; Children; Children; Health; Förebyggande egenvård; Friskvård; Hälsa; Barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studies on health-related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease

  Författare :Carl-Peter Engström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Aims. To describe health-related quality of life (HRQL) in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), to develop a Swedish version of the St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), to study factors related to HRQL in COPD and to study long-term effects of rehabilitation on exercise tolerance and HRQL.Methods. LÄS MER