Sökning: "Carin Ann-marie Röjdalen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carin Ann-marie Röjdalen.

  1. 1. "Men jag ville hjälpa" : studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik

    Författare :Carin Ann-Marie Röjdalen; Beata Agrell; Birte Sjöberg; Göteborgs universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Ahlin; short story; story writing; 1940s; functional aestehetics; epiphany; maieutic method; hardboiledness; reading strategies; moments of explanation; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER