Sökning: "Anders Kling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Kling.

  1. 1. 5-HT2A a serotonin receptor with a possible role in joint diseases

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Anders Kling; Solbritt Rantapää-Dahlqvist; Carl-Olav Stiller; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 5-HT2A serotonin receptor; serotonin; rheumatoid arthritis; adverse drug reaction; HTR2A; glucocorticoids; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

    Sammanfattning : BackgroundSerotonin (5-HT), an amino acid derivative and neurotransmitter, has for long been studied in relation to inflammation. It is an endogenous ligand for several different types of serotonin receptors. The serotonin receptor 5-HT2A has been reported to have a role in the pathophysiology of arthritis in animal experiment models. LÄS MER