Att utvärdera i praktiken : en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksutveckling

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.