Question-words : a study in the syntax of relativization, free relatives, pseudo-cleft sentences and certain indefinite pronouns

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Klaus Von Bremen; [1983]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)