Postoperative aspects of inguinal hernia surgery : pain and recurrences

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)